Trzynastka to jedna dodatkowa pensja w ciągu roku, którą otrzymują pracownicy budżetówki. Przysługuje każdemu, kto przepracował rok, jeśli jednak u danego pracodawcy wykonywał obowiązki krócej, ale dłużej niż pół roku, trzynastka obliczana jest proporcjonalnie do okresu pracy.

Ciąża a trzynastka

Dotychczas, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na trzynastki nie mogły liczyć jednak kobiety, które były w ciąży i skorzystały ze zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego, a ich okres pracy w efekcie stanowił mniej niż 6 miesięcy.  Zapis podważyła jedna z kobiet i oddała sprawę do sądu w Białymstoku. Sędziowie podzieli tę wątpliwość i wystąpili z zapytaniem do Trybunału Konstytucyjnego. Znane już jest jego stanowisko w tej kwestii. Zgodnie z jego opinią przepis odmawiający kobietom w ciąży trzynastek jest niezgodny z konstytucją.

Kobiety w stanie błogosławionym, zgodnie z konstytucją, podlegają szczególnej ochronie i nabywają dodatkowe prawa. To uzasadnione i zgodne z założeniami prorodzinnymi, każdy pracodawca jest zobowiązany przestrzegać tych zasad. Dlatego takie przypadki należy zaliczyć do szczególnie uprzywilejowanych i odejść od niewypłacania dodatkowych wynagrodzeń.

Choć decyzja TK zapadła, nie ma ona mocy sprawczej. Złe przepisy wciąż istnieją. To sygnał dla ustawodawców, by jak najszybciej zajęli zmianą obowiązujących reguł i przywrócili im wydźwięk konstytucyjny.

Zostaw komentarz

Współpracujemy z: