Każda pracująca mama wie, że powrót do pracy zawodowej po urlopie macierzyńskim wiąże się z pewnymi trudnościami. Zarówno w pracy, jak i poza nią czeka ją sporo sytuacji stresogennych. Jak sobie z nimi poradzić i jak pogodzić bycie mamą z karierą zawodową?

Wiadomo, że płeć piękna jest szczególnie chroniona przez kodeks pracy. Zanim jednak wróci się do pracy, dobrze by było zaplanować sobie ten powrót, aby zapobiec jakimkolwiek problemom.

Czytaj dalej “Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim” »

Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko, rodzice chcą je jak najlepiej powitać na świecie. Otoczyć opieką, poznać i wprowadzić w życie. Mama ma na to czas podczas urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on pracownicy, która podczas trwającego zatrudnienia urodziła dziecko. Jak dokładnie wygląda urlop macierzyński w świetle prawa?

Czytaj dalej “Urlop macierzyński” »

Dyskryminacja pozytywna polega na zastosowaniu czasowych bądź stałych środków prawnych, które będą wyrównywały szanse osób oraz grup dyskryminowanych (ze względu na płeć, pochodzenie, rasę, religię, orientację seksualną czy niepełnosprawność).

Czytaj dalej “Dyskryminacja pozytywna” »

Polska dopiero w 2011 roku przyjęła całkowicie przepisy antydyskryminacyjne mimo iż w UE,
w której te przepisy funkcjonują od roku 2000, jest już od 2004 r. Przepisy mówią o zakazie dyskryminacji ze względu na rasę, płeć, wiek, wyznanie, orientację seksualną, narodowość czy niepełnosprawność.

Czytaj dalej “Przepisy antydyskryminacyjne w miejscu pracy” »

Gdy komuś rodzi się dziecko oczywistym jest, że będą zdarzać się sytuacje, gdy będzie „potrzebny w domu”. Wychowywanie dziecka nie raz kłóci się z pracą zawodową i równie często dochodzi do wyboru: zostać w domu i opiekować się dzieckiem czy wyjść do pracy.

Czytaj dalej “Urlop wychowawczy” »

Każdemu zdarzają się dni w życiu, kiedy potrzebuje dnia (albo kilku dni) wolnego od pracy. Nagły wypadek, konieczność pojechania do odległego miejsca albo zwyczajne wycieńczenie sprawiają, że nie możliwym jest udanie się do pracy.

Czytaj dalej “Urlop na żądanie” »

Ciąża jest wyjątkowym stanem dla kobiety. Stres związany ze zbliżającą się, nie raz nową, rolą w życiu często bywa spotęgowany przez niepokój płynący z miejsca pracy przyszłej mamy. Pracodawcy niekiedy łamią przepisy, traktując swoje podwładne w ciąży jak pracowników gorszej kategorii. Kodeks pracy gwarantuje zatrudnionej ciężarnej konkretną ochronę prawną, związaną ściśle z jej stanem.

Czytaj dalej “Ciąża a kodeks pracy” »

To, że spora część panów zarabia więcej od kobiet, będąc na tych samych stanowiskach i wykonując jednakową pracę, jest udowodnione wykonywanymi corocznie badaniami. W całej Europie panie zarabiają mniej niż koledzy – średnio o 18 % (w Polsce o 15%). Z czego wynikają te dysproporcje?

Czytaj dalej “Zarobki kobiet vs. zarobki mężczyzn” »

Od zarania dziejów rządzenie stanowiło domenę przede wszystkim mężczyzn. Do dziś na całym globie to głównie ta płeć związana jest z władzą i zarządzaniem. Co lub kto blokuje kariery milionów kobiet na całym świecie?

Przyczynia się do tego zjawisko znane jako „szklany sufit”. Polega ono na widoczności awansu przy jednoczesnej niemożności jego osiągnięcia. Jest to niewidzialna bariera, która oddziela płeć piękną od najwyższych szczebli kariery. Uniemożliwia im ona awansowanie na szczyt, dojście do wysokich pozycji m.in. w polityce czy biznesie. Termin ten odnosi się również do mniejszości etnicznych, seksualnych czy wyznaniowych.

Czytaj dalej “Zjawisko „szklanego sufitu”” »

Kobiety dziś stają się coraz bardziej aktywne zawodowo i łamią nasz polski, kulturowy stereotyp matki-Polki. Panie zyskały nie tylko wyższe kwalifikacje czy większe doświadczenie, ale zajmują również coraz częściej stanowiska kierownicze. Na swojej drodze do kariery napotykają jednak wciąż wiele przeszkód, które ciężko pokonać, gdyż większość firm na polskim rynku stosuje politykę dyskryminującą.

Czytaj dalej “Dyskryminacja kobiet w pracy” »