Kiedy w rodzinie pojawia się dziecko, rodzice chcą je jak najlepiej powitać na świecie. Otoczyć opieką, poznać i wprowadzić w życie. Mama ma na to czas podczas urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on pracownicy, która podczas trwającego zatrudnienia urodziła dziecko. Jak dokładnie wygląda urlop macierzyński w świetle prawa?

Długość urlopu macierzyńskiego zależy od ilości dzieci. W tym roku po urodzeniu jednego dziecka przysługuje 20 tygodni. W przypadku bliźniąt wymiar urlopu wynosi 31 tygodni. Każde kolejne dziecko wydłuża urlop macierzyński o 2 tygodnie. Nie wymaga on pisemnego wniosku, rozpoczyna się wraz z dniem porodu, przy czym warto wspomnieć, że co najmniej 2 tygodnie urlopu mogą zostać wykorzystane przed przewidywaną datą porodu. W praktyce jednak pracodawca często prosi o wniosek, aby dowiedzieć się dokładnie na kiedy przypada poród i od kiedy liczyć dni urlopu.

Urlop macierzyński

Kobieta ma obowiązek wykorzystać przynajmniej 14 tygodni przysługującego jej urlopu. Po tym czasie może wrócić do pracy. Oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje tzw. dodatkowy urlop macierzyński, który jest dobrowolny, a pracodawca udziela go wyłącznie na wyraźny wniosek. Od przyszłego roku zostanie on wydłużony do 4 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka, 6 tygodni w przypadku co najmniej bliźniąt. Urlop dodatkowy jest jednorazowy i należy z niego skorzystać zaraz po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego. Wniosek powinien być złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem urlopu.

W czasie dodatkowego urlopu pracownica ma prawo do wykonywania dotychczasowego zajęcia, co również musi być poparte pisemnym wnioskiem. Wymiar godzinowy pracy nie może w tym przypadku przekraczać połowy etatu.  Warto nadmienić, że z dodatkowego urlopu może skorzystać również ojciec dziecka. Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu dodatkowego.

W coraz lepszej sytuacji urlopowej są również świeżo upieczeni ojcowie. Specjalnie dla nich, od 2010 r., do kodeksu pracy został wpisany tzw. urlop macierzyński. Mamy powinny pamiętać, że po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego kobiecie przysługuje prawo do skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Również w tym wypadku pracodawca jest zmuszony wyrazić zgodę na urlop.

Zostaw komentarz

Współpracujemy z: