Gdy komuś rodzi się dziecko oczywistym jest, że będą zdarzać się sytuacje, gdy będzie „potrzebny w domu”. Wychowywanie dziecka nie raz kłóci się z pracą zawodową i równie często dochodzi do wyboru: zostać w domu i opiekować się dzieckiem czy wyjść do pracy.

Właśnie z tego powodu w polskim prawie przewidziano urlopy wychowawcze. Z takiego urlopu może korzystać każdy z rodziców (nie tylko matka, ale także ojciec) do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Są jednak pewne prawne obostrzenia:

  • należy być pracownikiem w rozumieniu kodeksu pracy (czyli na zasadach umowy o pracę, a nie na przykład umowy zlecenie),
  • przepracować u danego pracodawcy co najmniej sześć miesięcy,
  • być prawnym opiekunem dziecka.

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, chociaż w jego czasie składkę na ubezpieczenie społeczne pokrywa budżet państwa. W wypadku bardzo niskiego dochodu rodziny przysługuje osobie na tym urlopie także dodatek wypłacany w ramach świadczeń rodzinnych w wysokości 400 złotych. Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym podlega specjalnej ochronie prawnej. Znaczy to tyle, że pracodawca nie może go w czasie urlopu zwolnić, ani rozwiązać z nim umowy o pracę. Istnieją oczywiście wyjątki od tej zasady, na przykład gdy firma ogłasza upadłość lub gdy pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki (zwolnienie dyscyplinarne). Jeżeli umowa o pracę jest podpisana na czas określony, który jest krótszy niż trzy lata, wtedy urlop przysługuje do dnia, w którym umowa się kończy.

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy może być bardzo długi, nawet do trzech lat (oczywiście do osiągnięcia przez dziecko czwartego roku życia). Możliwe jest także korzystanie z tego urlopu przez oboje rodziców (lub opiekunów prawnych) dziecka jednocześnie, jednak taka sytuacja nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy urlop wychowawczy dotyczy dziecka niepełnosprawnego (wtedy przysługują dodatkowe trzy lata, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości).

Urlopu udziela pracodawca na wniosek pracownika. Wniosek należy złożyć na piśmie nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Ważne jest, by do wniosku dołączyć pisemne oświadczenie drugiego rodzica informujące, że nie korzysta on w tym samym czasie z urlopu wychowawczego. Po zakończonym urlopie rodzic ma prawo do powrotu na to samo stanowisko, na którym był zatrudniony przed urlopem. Jeżeli nie jest to możliwe – na stanowisko równorzędne, z wynagrodzeniem nie niższym niż w momencie przejścia na urlop.

One Response to “Urlop wychowawczy”

  • kasia says:

    jestem na urlopie wychowawczym w sierpniu 2012 konczy mi sie urlop i w raz z nim wygasa umowa o praca jesli podczas urlopu zajde w ciaze czy pracodawca ma obowiazek przedluzyc mi umowe do czasu rozwiazania i czy bedzie nalezalo mi sie macierzynskie

Zostaw komentarz

Współpracujemy z: